La combustió del gas té l’avantatge de ser neta, sense generar residus ni productes nocius pel medi ambient, i alhora té una gran capacitat calorífica, fent del seu ús un dels sistemes més còmodes i utilitzats, tant per a la cuina com per la calefacció i l’escalfament d’aigua sanitària.

El subministrament del combustible pot ser a través d’una xarxa pública (gas natural) o bé per subministrament privat (butà, propà, gasoil...).

Les instal·lacions de gas han de ser perfectament executades, seguint la normativa vigent i només realitzades per instal·ladors autoritzats que en puguin garantir la total seguretat.

Realitzem tot tipus d’instal·lació de gas, ja sigui d’ús individual o comunitari, baixants i d'acloplament a les xaxes existents de subministrament. Certifiquem totes les instal·lacions i realitzem instal·lacions noves.

Caldera de gas

Les calderes de gas poden utilitzar-se per calefacció o per generar també aigua calenta.

Cal estudiar de forma rigorosa la instal·lació depenent del tipus de gas i del tipus de caldera que es necessiti.

Les calderes de gas han de ser revisades anualment per comprovar que el funcionament és correcte i canviar les peces desgastades, un manteniment preventiu és la millor manera de tenir la caldera en les òptimes condicions de funcionament.

Escalfadors i acumuladors d’aigua calenta sanitària:

Els escalfadors d’aigua sanitària de gas, són els que produeixen instantàniament l’aigua calenta sanitària.

Els acumuladors d’aigua sanitària de gas, acumulen l’aigua que prèviament han escalfat en un dipòsit, de més o menys capacitat de litres.

Cuina, plaques i forns de gas:

Instal·lem tot tipus de cuines, plaques i forns de gas o substituïm els de gas per les noves plaques d’inducció o vitroceràmiques elèctriques.

Avís Legal

Insteg | C/ Mestre Vilarrubla, 5 Local 1 | 08757 Corbera de Llobregat | Tel. 936 720 596 | Fax. 936 720 596 | insteg@insteg.es