Cal valorar els diferents aspectes a l’hora de dissenyar el sistema de climatització més adient per cada espai, factors com el tamany i l'ús de l'habitacle, el tipus d'aïllament tèrmic, el clima exterior són determinants per trobar la perfecta climatització amb el consum energètic més baix i que sigui el més respectuós amb el medi ambient.

Els diferents sistemes que hi ha al  mercat ens permeten condicionar l’ambient de qualsevol espai per obtenir una temperatura confortable en cada cas.

Realitzem tot tipus d’instal·lació d'aire condicionat

Habitualment es fa servir el model split, un compressor s’instal·la a l’exterior i equips evaporadors a l'interior. La unitat interior absorbeix l’aire que un cop filtrat retorna a l’ambient a la temperatura seleccionada, mantenint-la constant.

Destaca per: alta eficiència i baix consum energètic amb la nova tecnologia inverter. També hi ha aparells especials amb filtres polaritzadors que purifiquen l’aire i eviten problemes respiratoris, d’asma o al·lèrgies.

Els aparells que disposen de bomba de calor, es poden usar tant en mode calefacció a l'hivern com en mode aire condicionat refrigerat a l’estiu per gaudir sempre de la temperatura òptima.

Aire condicionat per conductes:

Consta d’un aparell central que distribueix l’aire a la temperatura seleccionada per mitjà de conductes de fibra, que tenen una entrada i una sortida a cada habitacle per assegurar-ne la circulació eficaç.

El funcionament és el mateix que el dels aparells tipus split amb l’avantatge que no cal instal·lar una unitat a l’interior de cada habitacle ja que l’aire es distribueix pels conductes.

Té un cost inicial una mica més alt, però destaca pel seu gran confort, l’estètica, ja que és inapreciable, l’alta eficiència i el baix consum.

Cortines d'aire:

Les cortines d’aire s’utilitzen per separar la temperatura ambient de l’exterior amb la de l’interior, reduint considerablement la calor i la humitat de l’interior.

La instal·lació d’una cortina d’aire està indicada a locals comercials o industrials on mantenir les portes o els punts d’accés tancats és molt difícil, convertint-se en una barrera invisible.

La instal·lació d’una cortina d’aire permetrà abaratir els costos de climatització i  mantenir el local amb la temperatura adient.

Avís Legal

Insteg | C/ Mestre Vilarrubla, 5 Local 1 | 08757 Corbera de Llobregat | Tel. 936 720 596 | Fax. 936 720 596 | insteg@insteg.es