L'electricitat representa al voltant d'un terç de l'energia consumida al món, avui en dia l'energia elèctrica és omnipresent a la vida quotidiana de totes les llars, comerços i indústries.

Per la seva perillositat al ser manipulada, totes les instal·lacions o reparacions de les línies elèctriques han de ser realitzades per personal acreditat.

Realitzem tot tipus d’instal·lació i reparació de la xarxa elèctrica individual o col·lectiva.

Instal·lacions elèctriques en vivendes i comunitats.

Instal·lacions elèctriques industrials.

Instal·lacions elèctriques comercials.

Instal·lacions d'enllumenat interior i exterior, ús de leds per a un baix consum, halògens, endolls, claus de llum, temporitzadors d'escala ...

Localització i reparació d’avaries: sobreescalfament en alguna línia, curtcircuits, derivacions...

Reparació, substitució o instal·lació escomesa general

Ampliació de quadres elèctrics existents i instal·lació de nous quadres

Substitució o instal·lació de mecanismes de protecció (diferencials, interruptors magnetotèrmics, fusibles...)

Ampliació de la instal·lació existent.

Projectes d'instal·lació o renovació d'instal·lació elèctrica acord amb el Reglaments vigents.

Instal·lacions d'electrodomèstics elèctrics: plaques de cuinar vitroceràmiques o d'inducció, forns, escalfadors d'aigua...

Avís Legal

Insteg | C/ Mestre Vilarrubla, 5 Local 1 | 08757 Corbera de Llobregat | Tel. 936 720 596 | Fax. 936 720 596 | insteg@insteg.es