Les característiques de la nostra llar, els metres cúbics, l’ús que en fem, el cost que estem disposats a assumir, la orientació, i el tipus de clima del lloc on residim  són aspectes que cal estudiar a fons  per poder triar el sistema de calefacció més adequat per a cada habitatge i família. És una tasca que requereix un estudi acurat ja que l’oferta és àmplia i hi ha sistemes per a totes les necessitats.

Instal·lem, reparem i fem el manteniment de tots els tipus de sistemes de calefacció.

Calderes amb radiadors d’aigua:

És el sistema més utilitzat pel seu alt rendiment, confortabilitat i cost.

Les calderes, que poden funcionar amb tres tipus de combustible: gas, gasoil o propà, escalfen l’aigua per distribuir-la a través de radiadors repartits per tot l’habitatge mantenint la temperatura de confort i podent regular-la en funció de l’horari, l’habitacle concret o les preferències particulars a través d’un termostat.

Un programa de manteniment preventiu i correctiu allargarà la vida útil de la caldera i farà que el seu rendiment sigui òptim, evitant un excés de consum innecessari.

Terra radiant:

Està considerat un dels sistemes més confortables però no és adient per totes les vivendes. Consisteix en un sistema de calefactors sota terra, que es calenten amb l’energia d’una caldera i es poden combinar amb instal·lacions d’energia solar tèrmica per escalfar l’aigua. A l’estiu es poden utilitzar amb aigua freda per refrescar l'ambient.

Aire condicionat amb bomba de calor:

Aire condicionat amb bomba de calor tan Split o per conductes: funcionen amb un circuit reversible que s’adapta a les necessitats de l’estiu o el hivern. La unitat exterior absorbeix l’aire que un cop filtrat el retorna a l’ambient a la temperatura seleccionada mantenint-la constant. Destaca per l’alta eficiència i baix consum amb la nova tecnologia inverter, també hi ha aprells especials amb filtres polaritzadors que purifiquen l’aire i eviten problemes respiratoris, d’asma o al·leèrgies.

Radiadors elèctrics:

Consta d’emissors elèctrics distribuïts per l’habitatge. És el sistema menys sol·licitat donat el seu alt consum energètic. Els emissors no precisen d’una instal·lació complexa i tenen un mínim manteniment.

Avís Legal

Insteg | C/ Mestre Vilarrubla, 5 Local 1 | 08757 Corbera de Llobregat | Tel. 936 720 596 | Fax. 936 720 596 | insteg@insteg.es